kierunki studiów Olsztyn

Jeśli studia na Warmii i Mazurach, to tylko w Olsztynie. Jest on największym ośrodkiem edukacyjnym w północnej Polsce, dlatego tak wiele osób decyduje się na spędzenie w nim kilku lat swojego życia.

            Główną uczelnią państwową w Olsztynie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ponadto, miasto oferuje również bogaty wybór specjalności w placówkach niepublicznych, tj. Sz­koła Wyższa im. J. Rusiec­kie­go, Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki i Zarządzania im. prof. T. Ko­tar­bińskie­go, Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki i Eko­nomii TWP. Miasto to posiada również ogromne zaplecze kulturalne i rozrywkowe. Organizowane są tu takie wydarzenia jak Noce Blu­eso­we, Ogólnopol­skie Spot­ka­nia Zam­ko­we „Śpie­waj­my Po­ezję”, Lato Ar­ty­stycz­ne oraz Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atral­ny DE­MO­LU­DY. Dzięki temu, nie można tu mówić o nudzie. Jedną z atrakcji Olsztyna jest Planetarium Astronomiczne. Pozwala ono na oglądanie malowniczej panoramy miasta, a także niebywałych pokazów gwiezdnych.

            Aby sprawdzić kierunki studiów oferowane w Olsztynie, warto wejść na http://studia-olsztyn.opinieouczelniach.pl/.


Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057